Reklamační formulář

Uplatnění reklamace

Formulář prosím vytiskněte, vyplňte a přiložte k reklamovanému zboží. Děkujeme.

 

Kupující:

Jméno a příjmení: ……………………………………………………..

Adresa: …………………………………………………….……………

Telefon : …………………………………………………….…………..

Email : …………………………………………………….…………….

 

Prodávající:

GASTRO POTRAVINY s. r. o., U Zastávky 2902, 440 01 Louny, IČ 27299937, DIČ CZ27299937

 

Reklamované zboží:

Číslo prodejního dokladu – faktury: ……………………………………….

Datum prodeje (DUZP): ………………………………………..…………..

Číslo objednávky: ……………………………………….…………..………

Označení reklamovaného zboží: ………………………………….……....

 

Popis závady:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Obsah balení při předání do reklamačního řízení:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Navrhovaný způsob vyřízení reklamace:

(Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte v Obchodních podmínkách s body „Odstoupení od smlouvy“ a „Reklamace“):

  1. výměna zboží
  2. sleva z kupní ceny zboží
  3. vrácení peněz (uveďte bankovní spojení: …………………………………………………..)
  4. odstoupení od smlouvy (viz. samostatný formulář)

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil(a), co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

V ................................... dne ……………………

 

………………………………….

podpis kupujícího