Podmínky ochrany osobních údajů

e-shop RYCHLÉ VAŘENÍ

1. Společnost GASTRO POTRAVINY s. r. o., se sídlem U zastávky 2902, 440 01 Louny, IČ: 27299937, DIČ: CZ27299937, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C/23274, (dále jen „prodávající“) zpracovává ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů, zejména tyto osobní údaje:

- obchodní název společnosti x jméno a příjmení fyzické osoby

- adresa sídla společnosti x adresa trvalého pobytu fyzické osoby

- dodací adresa

- IČ a DIČ právnické osoby x IČ a DIČ fyzické osoby podnikající

- emailová adresa

- telefonní číslo

- historie objednávek.

 

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat z důvodu zpracování objednávek a expedování objednaného zboží. Osobní údaje jsou uchovány a zpracovány pouze po dobu obchodní spolupráce nebo tak dlouho, jak požaduje zákon.

 

2. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv odvolat, zasláním e-mailu na adresu obchod@rychlevareni.cz nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností GASTRO POTRAVINY s. r. o., tedy správcem osobních údajů a dále osobami zajišťujícími v souladu s pokyny správce daňové a účetní služby, marketingové služby (zpracovatelé osobních údajů).

 

4. Příjemci osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

 

5. Poskytnuté osobní údaje jsou spravovány a zpracovávány v rámci smlouvy, na území České republiky. O veškerých poskytnutých informacích, osobních údajích a bezpečnostních opatření jsou obě strany povinny zachovávat mlčenlivost.

 

6. Obě strany se zavazují, že osobní údaje obchodních partnerů jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

7. Firma se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.

 

8. Jako subjekt zpracování osobních údajů máte následující práva:

 1. Právo vzít souhlas kdykoliv zpět.
 2. Právo požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
 3. Právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 4. Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat.
 5. Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů.
 6. a) Právo podat návrh na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.
  b) Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Veškerá práva můžete uplatnit na e-mailu: obchod@rychlevareni.cz.

 

9. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.rychlevareni.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek.

 

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Google Analytics, Sklik (Seznam a.s.)
 • Google Adwords

 

Datum poslední aktualizace: V Lounech dne 17.6.2019