Odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Formulář prosím vytiskněte, vyplňte a přiložte ke zboží, které vracíte. Děkujeme.

 

Prodávající: GASTRO POTRAVINY s. r. o., U Zastávky 2902, 440 01 Louny, IČ 27299937, DIČ CZ27299937

 

Kupující (spotřebitel):

Jméno a příjmení: ……………………………………………………..

Adresa: …………………………………………………….……….….

Telefon : …………………………………………………….………....

Email : …………………………………………………….……….......

Bankovní spojení: ……………………………………………………..

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo prodejního dokladu – faktury: ………………………………………..

Datum obdržení zboží: ………………………………………..……….……

Číslo objednávky: ……………………………………….……….……….…

Označení reklamovaného zboží: ………………………………….…….…..

 

V ……………………. dne …………………

 

………………………………….

podpis kupujícího