HLEDÁNÍ PENÍZKŮ. Pravidla spotřebitelské soutěže

 

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti GASTRO POTRAVINY s. r. o., U Zastávky 2902, 440 01 LOUNY, IČ: 27299937, DIČ: CZ27299937

 „HLEDÁNÍ PENÍZKŮ“

  1. Provozovatelem soutěže je

GASTRO POTRAVINY s. r. o.

U Zastávky 2902, 440 01 LOUNY

IČ: 27299937, DIČ: CZ27299937 

2.    Organizátorem soutěže je provozovatel.

 

3.    Soutěž HLEDÁNÍ PENÍZKŮ je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své zákazníky a příznivce.

     Soutěž bude probíhat v termínu od 22. 7. 2019 do 4. 8. 2019. 

4.    Podmínky a pravidla účasti v soutěži:

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území EU a s bydlištěm a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže odpovídajícím způsobem splní podmínky soutěže dle pokynů níže:

Pokyny (přepis z FB):

‼SOUTĚŽ‼

Máme tu další soutěž!

Hrajeme s pokladem!

Pravidla jsou velmi jednoduchá.

Na stránkách www.rychlevareni.cz jsme do produktů schovali penízky. Kdo nám správně odpoví KDE JSOU a V JAKÉ JSOU HODNOTĚ, zařazuje se do slosování o ceny (správných odpovědí je více a každý den to měníme, můžete se tedy zapojit hned několikrát a zvýšit tím své šance!)

Kdo SPRÁVNĚ ODPOVÍ a bude vylosován jako první výherce, vyhraje naši super padnoucí softshelovou vestu, druhé a třetí místo obdrží balíček chia semínek, ostatní vylosovaní obdrží 1ks ochucené rýže!

Příklad: Kuskus zeleninový, 30 peněz!

Pusťte se do toho :-)

Soutěž trvá do 4. 8.!

 

Účastník soutěže poskytuje provozovateli automaticky možnost bezplatného zveřejnění Facebookového jména a profilu (profilové fotografie) pro potřeby soutěže a marketingových aktivit provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit a vyřadit ze soutěže takové příspěvky, které by obsahovaly motiv náboženský, přehnaně politický, pornografický, případně jiný, který by mohl mít negativní dopad na dobrou pověst provozovatele a nebo byly v rozporu s morálními hodnotami GASTRO POTRAVINY, s. r. o.

Ze správných odpovědí, které do 4. 8. 2019 provozovatel na Facebooku pod příspěvkem shromáždí, bude vylosováno 13 vítězů, přičemž první vylosovaný je na prvním místě, druhý na druhém atp. 

5.    Doplnění soutěžních náležitostí:

Po vyzvání na Facebooku v případě výhry je soutěžící bezpodmínečně povinen zaslat následující údaje, vztahující se k jeho osobě: jméno, příjmení, celou adresu svého bydliště, e-mail, telefonní číslo.

6.    Výherce a výhra

Vítězí vylosovaní výherci, kteří správně zodpověděli soutěžní otázku. Hlavní výhrou (první místo) je softshelová vesta, druhou a třetí výhrou je balení chia semínek, ostatním vylosovaným výhercům  bude zaslán 1 ks ochucené rýže, viz. sortiment RV. 1 ks ochucené rýže bude zaslán i prvním třem výhercům.

7.    Vyhlášení výsledků a předání výher

Provozovatel soutěže vylosuje ze správných odpovědí výherce 4. 8. 2019. Výsledky budou zveřejněny na FB stránce provozovatele nejpozději 5. 8. 2019.

Výhra bude výherci zaslána přepravní službou na náklady provozovatele soutěže.

V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu na území České republiky, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výhry v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel.

8.    Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti GASTRO POTRAVINY s. r. o., jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn užít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi dodané texty, uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora nejen v souvislosti s touto soutěží a u jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. 

9.    Všeobecná ustanovení

Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.

Každá správná odpověď je zařazena do slosování. Falešné profily budou identifikovány a ze soutěže vyřazeny.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele, všechny spolupracující osoby a osoby jim blízké, dle ustanovení §116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracující osoba, anebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí, anebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.

Realizace spotřebitelské soutěže, podle výše uvedených podmínek, se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a prohlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.

Tato pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže HLEDÁNÍ PENÍZKŮ. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

Společnost Facebook není žádným způsobem zapojena do soutěže „HLEDÁNÍ PENÍZKŮ“ a žádným způsobem za ni neručí, a to ani na službě Instagram. Je to aktivita spojená výhradně s provozovatelem, GASTRO POTRAVINY, s. r. o.